בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
י ו כ ז
ק ה ח מ
* ב ס צ
ת ט ל ר
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
י ד ה ק
ס ט כ ז
* ו מ ר
ל נ ב ג
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ע ט נ פ
ש ל ז צ
* ו ת ק
ס ה ב ר
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
פ ח ד ת
כ נ ט ו
* ק צ ז
ש ג ה ר
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ל צ ח מ
כ ס ט ע
* פ ש ד
ז ר ק ו
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות