בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ת י כ ה
ע מ ט ק
* ג פ ש
ב צ ס ד
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ה ל ס ט
נ ב ר ע
* ש ד ז
ג ק ח י
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ע ק ב פ
צ ו ל ס
* כ י ד
ש נ ט ג
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ט ד ב נ
ע מ ס צ
* ג ז פ
ה ו י ח
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ע ו ל ר
ז ט ג צ
* מ ש ה
ס ח ק ב
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות