בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ק מ נ ו
ד כ ג ע
* ר ת י
ס ה ז צ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ר נ ד ח
ב ת ז ו
* ע ס ג
ק ל צ כ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
כ מ ק צ
פ ג ר ט
* נ י ו
ע ס ד ח
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ע ר ט ס
ג פ ק ח
* ה ש ת
ד ו ב צ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ז ב ס פ
נ י ה ט
* ר צ ל
ח ת ש ג
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות