בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ח ל ב צ
ר ד ז ס
* נ ג ט
פ י כ ש
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ס ר ט ת
ו ש צ ב
* פ ל ע
נ י כ ז
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ס ט ל מ
ש ג ת י
* ה ח צ
ו ד פ ק
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ש ז ט ו
ח פ ס ד
* נ ת מ
ה ע ל ק
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ר ס ק נ
ת מ ז ש
* ד ע ט
כ ג פ ב
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות