בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
כ נ מ פ
ע ג י ס
* ד ו ר
ת ז ל צ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ב ע ת ש
ג מ ד ק
* צ ס ר
י פ ה ט
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ל ב ז ת
ט צ ה י
* ק ו ג
פ ע כ ח
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ת פ ר כ
נ ש ס ג
* ט צ ק
ע י ה ב
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
כ ת ח צ
ש ב ל ר
* ז מ ה
ק ס פ נ
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות