בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ג ק מ ב
ו ת ש כ
* נ ל ה
ד ח צ ס
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ח צ נ ל
ז ג ד ש
* ת ק ו
ס ע ב ר
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
מ ע י ח
ט ד ז ת
* ר ל ק
ו כ צ ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
כ ו ב פ
ל נ ה ע
* י ט ג
ז מ ד ר
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ט ב ז ח
ג ת צ כ
* י מ פ
ר ל ס ש
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות