בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
נ ס ר ע
ל ש ק י
* כ ז ט
ב ו פ ג
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
צ ג ע ח
ה ק ר כ
* נ ת ד
מ ב ל ס
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ר ע ש ד
ו ב ז י
* ת ס ל
ט צ נ ג
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ר ע ז כ
ח פ ת י
* ס מ נ
ה ל ג ב
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ע נ ט ת
כ מ פ ל
* ב ג ד
ר ה ח ז
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות