בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ה ש ס ל
מ פ ד ת
* ר ו ט
ח ג ב ז
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ר ד ט ש
ח ו ז ב
* ק ע ג
כ פ ה נ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ת נ ו ל
ר ס ד ז
* י ש פ
צ ט ג ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ח מ ע י
ג ט פ ס
* ה ר ד
נ ו צ כ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ז ר ע ד
צ ה ב ק
* ת כ ח
ס פ מ ג
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות