בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ת ס ח ע
ד נ ג מ
* ב ש ק
ט י צ כ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ז כ ק ת
ב ט נ ו
* ש ע צ
ל ד ג ס
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
כ ר נ ה
ק ש ז ל
* ד ו ת
צ י ע ט
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
י ז ת מ
ג ו ה ק
* צ ב פ
ש ר ד ע
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ה י פ ט
ס ח ע ל
* ר מ כ
ק ד ג ז
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות