בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
צ מ ר י
ז פ ק ל
* ע כ ד
ח ת נ ג
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ז ס י ש
פ ד ח ל
* ט ת נ
צ ג ב ע
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ע ב ר ת
ש ז י נ
* ה ד מ
ק פ ג ט
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
כ ק ח י
ל ד ר ג
* ב נ ע
ו מ ט ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ט ו ה ג
ס מ ז ש
* ר ת פ
ע צ י ד
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות