בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ד י ו ט
ה ר כ ז
* צ פ ע
מ ת ק ג
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ר פ ל ג
ע ס ו ש
* ח ב ט
צ מ ק כ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
י פ ר ח
ש ס כ ג
* צ ה ד
ב ז ו מ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ת ב ט נ
ה ד ע ל
* מ ק ז
י ח ו ר
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ת נ י ש
ב ר מ ל
* ו ה צ
פ ס כ ד
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות