בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ע ג ר צ
ו פ ח ד
* ל ב ק
ז ה ט ש
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ח י נ פ
ס ג ו צ
* ק ע ל
ה כ ש ת
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
פ ו ת ח
ע מ ד ש
* צ י ר
ל ס נ ק
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ח צ ג ע
ז ק ט ר
* י ל ש
ב מ ה ד
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
מ ל ד ב
ר ס ש ז
* י ט ח
ת ו ג ק
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות