בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ק פ ז מ
ב ע ל ר
* ש ח ת
ג נ כ ס
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
צ ק מ ס
ב ג נ ד
* כ ל פ
ו ז ש ח
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
פ ט ק ח
ת ד ס מ
* צ ע ב
ה ג ר נ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ש ט מ ז
ת ד נ פ
* ס ג ה
ח כ ק צ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
נ י ז ל
ק ד מ ת
* ש ס צ
ר ט כ ה
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות