בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
כ ל נ ת
ס מ צ ד
* ק פ ר
ז ח ו ט
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
נ מ ש ג
ע ז ק ר
* ו ט ח
י ד צ כ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
צ מ ב נ
ת ר פ ז
* ס כ ק
ל י ח ט
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ח ק ע י
ר מ ג פ
* ד כ ש
ל ס צ ז
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ת נ ש כ
ד צ ט ל
* ז ח ב
מ ע פ ג
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות