בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ל צ ע ו
ח ג מ פ
* ט ק ה
ז ר כ נ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ה ב מ ת
ז ר ע ס
* י נ ד
ק ג ו פ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ג ק ל ת
ר ו ז פ
* ע ח ב
ס נ ד ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ח ו ל ת
ז ה צ ש
* ד ב כ
מ ג ק נ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ג ו ב ט
כ ש ת ר
* י צ מ
ל ק ע ח
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות