בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ע ת ק ל
מ ט י כ
* ס ר פ
ו ב צ ד
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
פ כ צ ת
ש ד י ו
* נ ס ג
ח ב ע ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
כ ס ה צ
ב ר ק ח
* ש ד ת
נ ג י ו
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ת ע ז ה
ל כ ק ג
* פ י ו
נ ד ש ס
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ד ר ז נ
פ ה ט ב
* כ מ ו
ת ע ס צ
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות