בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
מ ק ש ח
צ ת י ע
* ז ו נ
ה ד פ ל
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ג ק ח נ
פ ד כ ז
* מ ע צ
ב ר ה ש
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ת מ ס כ
ב ד ע ל
* ש ז פ
י ק ר ט
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ר ל ס ח
ע ק נ ט
* ג מ כ
פ ז ש י
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ו י ש ע
ת צ ג מ
* ב פ ה
כ ט ר ח
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות