בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
מ פ י ת
ש ג ע ד
* ס צ ז
ח כ ב ל
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ר ל ו פ
ס י נ ק
* ד ח ת
ה ג מ ז
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
י כ נ ה
ש ר ח ת
* ז ו פ
ק ג ל צ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ה ר ג ט
ח נ ת ש
* פ ד ס
ו צ ז ב
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
פ ש צ ק
מ ח כ ה
* ג ל ס
ר ב ט ז
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות