בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ש ג נ ד
ב ר י ע
* כ מ ק
ו ה ת ח
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
נ ז ע ט
פ ר ח כ
* ס י צ
ש ג ד ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ר פ ט ס
צ ו מ ש
* ח ת ד
ה ל ז נ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ז פ ת ר
כ ד ג נ
* ק ח י
ע ט מ ב
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ס פ צ ג
ל ע מ ח
* ז י ה
כ ב ק נ
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות