בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
כ ב ש ע
ת ה ח ו
* צ ל ר
ג ט ק ס
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
צ ח ה ז
ט ב פ ו
* ד ל ש
מ ק נ כ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
מ כ ג ו
ר י ע ת
* ד ב ס
ז פ ט ש
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ו ח פ נ
ל ב ר מ
* ה כ ת
ס ע צ ק
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
פ ק מ ד
ס ז ת ב
* ו כ ש
ט י ר צ
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות