בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ז צ ס י
ט ה נ ו
* ת ב פ
ד ע ר כ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ג פ ת נ
ל ו ז ד
* ש צ מ
ב ה י ט
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ד ש ב ע
ו מ ס י
* ח צ פ
ל ט ק נ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ר ח ז ו
ג נ ע פ
* ק ב מ
ש י ד ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ס ש ת כ
י ד ל פ
* ח ב ר
נ ט ו מ
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות