בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ד ע ח צ
ו ב ט ת
* ש ר ק
ג ס ל ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ק ד ע מ
ו צ ב ז
* ח ר כ
ג פ ל ס
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
פ ש ל ו
ז י מ ג
* ר נ ת
ח ב צ ק
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
י ע ט ד
ג ס ח מ
* ל ז ב
ר ש ה נ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
צ ב ו ר
ל ס נ ז
* ת ד ט
י ה מ ק
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות