בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ל ט ש פ
ק מ ד י
* ר ת צ
ו כ ב ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ש נ ה ת
ט ר ח ק
* ס ז ב
ל י ו ד
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ת ס ד ר
צ ג ש ל
* י כ ח
ו פ ע נ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
נ ט מ ש
ר ה ל ע
* ו ח ב
ד ז ת פ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ז ג פ ה
ט ת ב ר
* ח י ו
ד ק ס כ
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות