בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ע ו ל ת
ד ס ק צ
* נ ט ר
ז י כ ג
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ט ע ק ה
כ צ ו ר
* ת ש פ
נ ח ז ס
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ט ק פ י
ס ר ד ת
* ז ג צ
נ ל ב ח
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ו כ ה ת
ס מ י ל
* ק ח פ
ע צ נ ז
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ז צ נ ס
ר ע מ ו
* ת ק פ
ל ה ח ג
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות