בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
נ מ ל ד
ח ש י ע
* ב ר פ
ג צ ק ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ז נ ט ג
ח ק י ה
* ל ו ר
ב ס צ פ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ק ג כ ז
ה נ ט מ
* צ ר ע
ד ל י ב
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
מ ס צ ק
ל ה ת כ
* ע ב ח
ר ט ו ג
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
כ ת נ ר
ז ד ט מ
* ח י ה
ש ק ו ע
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות