בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ע ש פ ת
מ ד ט ר
* ס ו צ
י ח ה ק
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ו ס נ ע
ל ח ת ש
* ד ק כ
ז י ט ג
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ג ע ד ש
ו נ פ ק
* ס י ל
מ ז ת ט
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ח כ נ ס
מ ו צ ג
* ה ל ד
פ ש ב ע
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ס ל ה ט
ע ר נ ד
* ק ב ג
צ ת ז מ
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות