בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ג ו ז ל
ת פ ד ס
* נ ע כ
ח ר מ ש
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ת ט צ ו
מ כ ק ס
* ל ה ח
ע נ ש פ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ה נ ב ת
ו מ ק ג
* ש ז ל
ט כ י פ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ג ק ש ט
ת ל ח ו
* ד נ ס
פ ע מ ז
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ר ת ל ה
ז י ע פ
* ד ס ג
צ כ ו נ
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות