בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ק ג י פ
ז כ ט מ
* ע ת נ
ה ר ד ס
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ז ד פ נ
ח ר י ל
* ת ש ס
כ ג ט צ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
פ ה ו ת
ז ר כ י
* ג ח ב
צ ד ל ש
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
מ פ ז ס
צ ט ל ח
* י כ ע
נ ה ד ת
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
נ ל ת ו
ט ג מ ש
* ח ד צ
ע ז ר י
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות