בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ט נ מ
ס * ז
ל ב ח
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ט ס ה
ש * ו
כ ד י
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ש ח ט
צ * ק
פ ב מ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ע י מ
ח * ת
צ ק ר
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ד ז ה
ט * ב
נ י ל
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות