בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
כ מ ז
ד * ש
ב ה פ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ג מ ז
ר * נ
ש ו כ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ע ל כ
ז * ט
מ ר ש
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
צ ד ר
ע * ס
ז ג ח
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
נ ט ז
ס * מ
צ פ ש
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות