בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ר ס ט
ש * ת
י ח ג
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ע ב ש
ח * י
מ ו ג
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ת מ ט
ד * ח
צ פ ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
מ ק ח
ט * כ
צ ג ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ד ז ס
ש * ו
מ כ ל
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות