בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ה ד ק
י * ז
מ נ ס
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ד ת ש
ס * ה
ע ב כ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ס מ נ
י * ח
ק כ צ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ח ה ל
פ * ס
י ר כ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
פ ט ל
ב * ג
ו ק ש
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות