בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
כ פ י
ש * ר
ז ד ס
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ה ש נ
ע * ז
ר ד צ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ל ר ת
ס * פ
מ ח ז
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ח נ ו
ק * מ
ס ד ל
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ק ש ל
מ * ת
צ ג ד
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות