בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ת ו כ
ש * ר
ז ל ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ע ש ז
נ * ט
ד ר ת
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ר ק ע
צ * ח
ט ד ז
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ח ס ק
ג * ב
ת צ נ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ת ג ר
ז * מ
פ ו ס
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות