בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ח ט ל
נ * ו
ז צ מ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ה נ ג
ל * פ
צ ז י
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ד צ ת
נ * ג
ב ר ק
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ל פ ה
כ * נ
ש ו י
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ת ה ב
ע * פ
ג ק ש
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות