בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ח ב ו
ז * ד
ס ה ג
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
צ ז כ
ב * ג
נ ת ח
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
נ מ פ
ו * ז
צ ט ל
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ע ב ח
ד * ג
ה ת מ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
י פ ה
צ * מ
כ ק נ
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות