בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ת ש פ
ט * מ
ח ס ז
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ס ת ש
ז * נ
ק ג צ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ג כ ל
ט * ה
ע ר ד
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ר ד מ
ל * י
ג ט ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ר צ ח
ג * ת
ה ס ק
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות