בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ע ר ה
מ * ח
ש כ נ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
צ נ פ
ס * ת
ק ד ט
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ז ב ע
פ * ל
ס ד י
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ב ו ש
ס * י
ל ג ד
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ש ג צ
ל * ר
מ ע ט
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות