בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
מ ט ר
ת * נ
ב ח ש
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ט ק ע
ש * ח
ל נ מ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
כ נ ס
ח * ה
ג ט פ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ד ז ש
ט * ר
ע ו ל
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ה ג ק
ת * כ
ס ו ש
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות