בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ס פ י
צ * ת
ב ש כ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ק ב ח
ד * ת
ע ש צ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ד נ ר
כ * פ
ג ס ל
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ח ה ע
ג * ז
נ ט ד
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ג ז ה
ת * ב
ש ס ע
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות