בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
נ ל ט
ד * ר
ע י ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
י צ ח
ה * ו
כ ז ע
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
י ל ר
מ * ט
ז ח ע
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ל י ע
ז * ד
צ ק ו
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ד ק ז
ט * ח
ס ע ב
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות