בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ז ה צ
ל * ו
כ ע ש
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ד ת ק
ס * ע
ח כ ב
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
מ ל ת
ש * ד
ז ב כ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ל ט ב
ר * י
ח ק ז
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ת ד ח
ג * ב
ע ז י
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות