בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ע כ ל
פ * ט
ס ב ר
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
צ ל ד
כ * ט
ה י נ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ת ב צ
י * מ
ל ש ג
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
מ ר י
ח * ז
ד ל ט
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ע ט ג
ת * י
ח ק נ
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות