בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
צ פ ק
ז * נ
כ ה ל
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ר צ ז
ח * כ
ע ו ג
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ח ט ת
ר * צ
ק כ י
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
י ו כ
ה * ב
ל ס ר
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ח ע נ
ט * ו
ב ר ל
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות