בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ר ע ס
ה * ב
ל פ מ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ק צ ז
ר * פ
ב ה י
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ע ש ב
ח * ט
ל ד ז
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ס ב ח
כ * נ
מ ת ר
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ו ס ח
ע * כ
ז ט ג
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות