בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ג ט ה
צ * ע
ס י ז
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
כ ש ו
מ * ל
נ ז ר
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ע ר ק
ת * י
ב ש ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ג ב נ
מ * ז
י פ ר
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ת ש פ
כ * מ
ט ע ב
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות