בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ז ע מ
ה * ר
ד ת ש
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ס ט ג
נ * ל
צ ב ק
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ת ל ה
ס * כ
ע ש ו
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ח צ י
ת * נ
מ ט ב
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ט ג ר
ה * ק
נ ד ב
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות