בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ל ש ס
ט * ת
נ ר מ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ו פ ס
ב * מ
ג צ ח
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ש ג ע
ח * י
ט צ ו
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
כ ש ק
מ * ע
ב פ ג
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
מ ס ר
ק * ד
כ ג ה
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות