בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ר ט ע
ח * ה
ב ס ק
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
צ ר מ
י * ס
ד ג ו
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ש י פ
ז * ר
כ ל ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ט פ ע
מ * ג
י ה ד
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
כ ש ח
פ * ל
ס ע נ
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות