בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
נ ד צ
ע * ס
ז ל ק
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
פ ז נ
ט * ד
ח י ר
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ק ד ת
נ * ה
ז ב ע
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
נ צ ה
ו * ל
ד ט פ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ד נ י
ז * ר
ט ת ע
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות