בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ע ט י
כ * ז
ח מ ל
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ג ר ד
ז * ו
ב ע מ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ק מ ד
ל * ב
ז ת ע
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
מ ק ת
כ * ס
נ ר ב
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
י מ ט
ח * כ
ק פ ד
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות