בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ש נ פ
ס * ח
צ כ ק
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
מ ק ז
ס * נ
ד ה ש
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ע מ ד
ס * ק
צ ל ש
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ג ע צ
מ * ב
ר ק ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ז ט י
ג * מ
כ ד ל
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות