בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ד ג ע
מ * ס
ט ז י
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ד צ ת
פ * ו
ג ז ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
נ ל פ
ה * ס
ש ת כ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
כ ד ק
ר * פ
מ צ ח
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ס ו פ
י * ש
ה ט נ
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות