בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ת צ ט
ע * ו
ר ג ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ד פ ב
ג * ק
נ ט י
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ק י ל
ש * נ
ת ס מ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ח י ר
ז * ב
צ נ ע
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ז מ ב
ע * ו
ח ש ג
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות