בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
י כ ת
ק * ט
ש נ ב
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ח י כ
ע * צ
ש ו ב
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
פ ט מ
נ * ב
ת ג ר
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ה ק מ
ע * י
ס ג ח
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ט ח ר
נ * ה
כ ו ז
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות