בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ד ח כ
י * ש
מ ט פ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
צ ל ב
ת * ע
ח ר כ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ג ל ו
ס * כ
ת צ ז
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ז ע ט
פ * ס
ח ה ג
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
נ ד ט
ת * ב
פ כ י
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות