בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ו ק ז
ג * ח
ב ת ד
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ש ט מ
ה * ק
כ ו ג
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ש ר כ
ק * מ
פ ג ז
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
כ ש ה
מ * צ
ע ג ל
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ב צ ע
כ * ש
ט פ מ
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות