בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
צ ד ר
ח * כ
ס ט ת
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ג ט נ
ה * פ
ת ש ר
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ק ג כ
ש * ת
מ ט ס
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ח נ ה
ת * ר
ע ל ב
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ת י ס
ז * ג
מ ח כ
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות