בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ב ל ר
ג * ש
ז כ ק
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ח ב ס
ז * ל
ר ש מ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ש נ כ
ע * ו
ג ט ז
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ש ז מ
ט * ח
ג ה ר
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ג נ ט
ר * ק
ס ד צ
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות