בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ש ד י
נ * ג
ב ט מ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ש ב ח
פ * ג
ד כ ס
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ח ש ו
כ * ז
ה ב פ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ה ל נ
ס * ד
ת ז ג
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ש ס ז
ה * צ
ד כ ג
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות