בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ד ת ל
ע * כ
י ש ק
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ר ל ג
ו * פ
כ נ ב
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ג ז צ
ר * נ
ו מ ד
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
כ נ מ
ה * ד
ט ע ב
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
פ ע ס
י * ח
נ ג ב
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות