בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ש ג ז
מ * ס
ו כ ע
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
צ ל מ
ר * כ
פ ד ו
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
מ ת י
נ * ו
ש ט ח
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ה ל ר
פ * י
מ ס ח
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ו ח ב
ד * י
ש ל צ
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות